เข้าปีที่ ๘ ปีแห่งคุณภาพ

จองติวสอบครูผู้ช่วย 58

กรุณากรอกข้อมูลจองติว โดยไม่ต้องโอนค่าใช้จ่ายใดๆ

                                                

ด่วนจุดติวโคราช 7-8 มีนาคม นี้

ย้ายสถานที่จากวิทยาลัยอาชีวะนครราชสีมา 

ไปติวที่โรงแรมจอมสุรางค์ ถ.อัษฎางค์ ข้างตลาดไนท์บาซ่า ใกล้สถานีตำรวจจังหวัดนครราชสีมา

 

   

(ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท ให้ชำระหน้าห้องติววันที่เข้าติววันแรก)

ไม่มีอาหารกลางวัน  

ท่านจะได้รับเอกสารประกอบการเข้าติวจำนวน 9 ชุดเป็นชีทติวสรุปย่อเข้าใจง่าย แนวข้อสอบตามหลักสูตรการสอบกรณีสังสัยสามารถสอบถามได้ที่098-0964469    087-2499840

วันแรก
          07.00 -09.00  ลงทะเบียน
          09.00-17.00 น.  ติวเนื้อหา  แนวข้อสอบ จับประเด็นสำคัญ
                                   - เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน
                                   - กฏหมายการศึกษา(ทุกฉบับ)ตามหลักสูตรการสอบ
                                   - ภาษาอังกฤษ
วันที่สอง
          09.00 -17.00 น. ติวเนื้อหา แนวข้อสอบ จับประเด็นสำคัญ
                                  - มาตรฐานจรรยาบรรณ วิชาชีพครู
                                  - สมรรถนะครู
                                  - คุณธรรมจริยธรรม
                             วิชาการศึกษา
                                  - หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
                                  - การวัดผลประเมินผล
                                  - จิตวิทยา
                                  - การจัดกระบวนการเรียนรู้
                                  - วิจัยทางการศึกษา
                                  - สือและนวัตกรรม
 

สถานที่ติว กทม.
 
 หลักสูชมบรรยากาศการติวที่ผ่านมา

 

 

Visitors: 411,145