เข้าปีที่ ๘ ปีแห่งคุณภาพ

จองติวสอบครูผู้ช่วย 58

กรุณากรอกข้อมูลจองติว โดยไม่ต้องโอนค่าใช้จ่ายใดๆ

                                                

 

 

 

ขออภัยที่เปิดติวได้เพียง 2  จุดเท่านั้น

จุดที่ 1สุรินทร์ 11-12 เมษายน 58

โรงแรมทองธานินทร์

จุดที่ 2 บุรีรัมย์ 14-15 เมษายน 58

โรงแรมพนมพิมาน

แจกไฟล์เสียงบรรยายความยาว 4 ชม.ฟรี

โดยผู้เข้าอบรมนำอุปกรณ์มาCoopy ไฟล์ฟรีบริการโดยทีมงานครูถัง

 


 

จุด กทม.(ยกเลิก)นะครับ ขออภัยมากๆทั้ง 273 ท่าน

ที่จองมาเนื่องด้วยครูถังติดอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

 


 

ทั้ง 2 จุรองรับได้ไม่เกิน 250 คนเท่านั้น (ค่าลงทะเบียน 900 บาท) 

ไม่มีอาหาร-และอาหารว่าง

แจกเอกสารชุดติวสรุป   พร้อมแนวข้อสอบเก่า    ชุดเก็งข้อสอบใหม่  รวม  4 ชุด

เน้น เจาะข้อสอบ  วิเคราะห์ข้อสอบ  จับประเด็นสำคัญ  พร้อมเก็งข้อสอบภาค ก  ทั้ง 2 วัน

กรอกข้อมูลติวด้านบนครับ สอบถามข้อมูลที่

โทร  080-0070275

โทร 098-0964469

 

 

วันแรก
          07.00 -09.00  ลงทะเบียน
          09.00-17.00 น.  ติวเนื้อหา  แนวข้อสอบ จับประเด็นสำคัญ
                                   - เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน
                                   - กฏหมายการศึกษา(ทุกฉบับ)ตามหลักสูตรการสอบ
                                   - ภาษาอังกฤษ
วันที่สอง
          09.00 -17.00 น. ติวเนื้อหา แนวข้อสอบ จับประเด็นสำคัญ
                                  - วินัยและการรักษาวินัย
                                  - มาตรฐานจรรยาบรรณ วิชาชีพครู
                                  - สมรรถนะครู
                                  - คุณธรรมจริยธรรม
                       
 

สถานที่ติว กทม.
 
 
 หลักสูชมบรรยากาศการติวที่ผ่านมา

 

 

Visitors: 419,924