เข้าปีที่ ๘ ปีแห่งคุณภาพ

จองติวสอบครูผู้ช่วย 58

กรุณากรอกข้อมูลจองติว โดยไม่ต้องโอนค่าใช้จ่ายใดๆ

                         


 ติวครูผู้ช่วยภาค เปิดติวจุดเดียวเท่านั้น

จุดสุรินทร์ 1 พฤษภาคม 58  นี้ ก่อนสอบ 1วัน

เน้นแนวข้อสอบ เก็งข้อสอบ ภาค ข วิชาการศึกษา

โรงแรมทองธานินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

จองติวได้เลยครับด้านบน

 

จุด กทม.(ยกเลิก)นะครับ ขออภัยมากๆทั้ง 273 ท่าน

ที่จองมาเนื่องด้วยครูถังติดอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

 


 

รองรับได้ไม่เกิน 250 คนเท่านั้น (ค่าลงทะเบียน 500 บาท) 

เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น  เริ่มติวเวลา 09.00 -17.00 น

ไม่มีอาหาร-และอาหารว่าง

แจกเอกสารชุดติวสรุป   พร้อมแนวข้อสอบเก่า    

เน้น เจาะข้อสอบ  วิเคราะห์ข้อสอบ  จับประเด็นสำคัญ  

กรอกข้อมูลติวด้านบนครับ สอบถามข้อมูลที่

โทร  080-0070275

โทร 098-0964469

                    
 
 
 หลักสูชมบรรยากาศการติวทั่วไทยที่ผ่านมา

 

 

Visitors: 420,863